keres
Honlaptérkép | Kapcsolat
Tapasztalatátadás  
EQUAL Program  
NŐ az ESÉLY! projekt  
Munkaerő-piaci helyzetkép  
Esélymenedzser  
Szakmabemutatók  
Vállalkozói hírek  
Pályaválasztás  
Partnerek  
Nemzetközi kapcsolatok  
Hasznos linkek  
Impresszum  
Bejelentkezés
Azonosító
Jelszó
Belépés
Regisztráció
The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.


A szociális ápoló és gondozó szociális intézményekben vagy otthoni környezetben gondozza és ápolja az egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt rászoruló embereket.

A szociális ápoló és gondozó dolgozhat gyermek és felnőtt gondozási területen, ahol feladataik közé tartozik: a felnőttek illetve gyermekek nevelése, oktatása, gondozottak lelki és testi egészségének helyreállítása, megőrzése.

A beteg és sérült emberek ellátása érdekében ebben a szakmában dolgozóknak rutinszerűen és készségszinten kell ismerniük a munkájukhoz kapcsolódó feladatokat. Napi feladataik összetettek, vannak akik segítenek a betegeknek felöltözni, levetkőzni, tisztálkodni, kicserélni az ágyneműket és rendbentartani a szobát vagy hálóhelységet, kórtermet.

Naponta többször kiosztják a betegeknek az ételt, és ha kell segítenek az étkezésben is. Abban az esetben, amikor az orvos előírja, kiosztják a gyógyszereket és figyelik a beteg állapotát.

Azoknak, akik gyermek és ifjúsági intézményekben dolgoznak feladatuk még a gyermekek nevelése és fegyelmezése illetve kulturális és szabadidős programok szervezése.

Vannak olyan szociális ápolók és gondozók akik testi vagy szellemi fogyatékos gyermekek vagy felnőttek nevelésével, oktatásával foglalkoznak.

E foglalkozások végzéséhez olyan speciális ismeretekre és készségekre van szükségük, amelyek elősegítik a gondozottak lelki és testi, illetve szociális fejlődését.

A testi vagy szellemi fogyatékosságban szenvedőkkel foglalkozóknak olyan ismeretekre és készségekre van szükségük, ami speciálissá teszi ezt a szakmát.

A szociális ápoló és gondozó feladatát általában felsőfokú végzettséggel rendelkező személy irányításával team munkában végzi.

A szociális ápoló gondozó feladata

Attól függően, hogy munkáját milyen körülmények (csecsemőotthon, idősek otthona, stb.) között végzi, feladatai különbözőek lehetnek:

Idősek otthonában:

 • az idős emberek testi, szellemi és lelki egészségét olyan jól és hosszan, amint csak lehetséges megtartani vagy visszanyerésükben segédkezni és így egy felelősségteljes életvezetést lehetővé tenni,
 • az idős embert személyiségében megerősíteni,
 • személyes és szociális területen életsegélyt nyújtani.

A gondozó feladatai orvosi-ápolói és szociális segítségből állnak, hogy az egészséges és gondozásra szoruló idősebb embereknek a szakszerűen megfelelő és szükséges tanácsadást, ellátást és gondozást biztosítani tudja.

Például beszélget az otthonokban élő idősekkel, elintézi személyes ügyeiket (posta), ápolja baráti kapcsolataikat, illetve kapcsolatot családtagjaikkal. Ezért az idősek otthonában dolgozó szociális ápoló szociálisgondozói munkát is végrehajt.

Ez az átfogó segítség magába foglalja az idős emberek pszichoszociális helyzeteinek magára vállalását. Ehhez tartoznak azok a megelőző és személyes segítségek, melyek a rehabilitációban, aktivizálásban való közreműködésben, az idős emberekkel folytatott beszélgetésben és a csoportmunkánál való közreműködésben a gondozottaknak segít a háztartási munkák elvégzésében, a tisztálkodásban és a táplálkozásban. Fontos, hogy a gondozó egy állandó és nyugodt napirendet biztosítson az idős emberek részére.

A mindennapi szakmai gyakorlat megköveteli a gondozótól, hogy ezekben a feladatokban állandóan továbbfejlessze magát.

Gyermekgondozói feladatok

Gyermekotthonban illetve csecsemőotthonokban a szociális ápoló és gondozó feladata kiterjed a gyermekek ápolásán túl a gondozásra, nevelésre, fejlesztésre, képzésre, mintha az anyai gondossággal történne.

Egy gyermekotthonban egy vagy két gondozóra általában 6 és 8 fős csoportok jutnak. Munkájuk során fokozott figyelmet kell fordítani a gyermekek egyéni igényeire úgy, hogy a csoport harmóniája ne sérüljön. A gondozónak folyamatosan ún. gondozói naplót kell vezetnie a csoportban lévő gyermekek fejlődéséről, viselkedéséről. A gondozói napló segítségével tájékozódik a másik műszakban dolgozó szociális ápoló és gondozó a fontosabb eseményekről. Minden gondozottnál, de a kiskorúaknál kiemelten fontos az állandóság. Azonos időben mindig ugyanaz a gondozónő foglalkozik az adott csoporttal.

A gyermekek napirendben meghatározott szabályaitól a gondozónőnek eltérni nem szabad. Folyamatosan szem előtt kell tartania, mindent ami a gyermekekkel vagy körülöttük történik. Ez érzelmileg nagyon nehéz feladat, hiszen egyszerre több dologgal, feladattal kell foglalkoznia.

Egy gyermekotthonban a csoporton belül hasonló korú gyermekek vannak, ezért azonos időben étkeznek, játszanak. Ezt a nehéz feladatot (etetés, stb.) úgy kell ellátnia a gondozónak, hogy mindegyik gyermek érezze az anyai gondoskodás és szeretet jeleit. A gondozónak figyelni kell arra is, hogy ne kivételezzen, hiszen ez a csoporton belül konfliktusokat eredményezhet.

A szociális ápoló és gondozó feladatai közé tartozik a szabadidős elfoglaltságok megszervezése, lebonyolítása. Ilyen programok lehetnek pl.: sétálni vagy játszótérre elvinni, illetve kirándulásokat szervezni a gyermekek részére.

Abban az esetben, ha a gyermekről a szülők érdeklődnek, a szociális ápoló és gondozónak részletes felvilágosítást kell adnia a gyermek fejlődéséről és törekedni kell a kapcsolattartás szélesítésére.

Azokban a szociális intézményekben is dolgozhatnak szociális ápoló és gondozói szakképesítéssel, ahol értelmi fogyatékos illetve halmozottan sérült akár mozgássérült gyermekek gondozását, ápolását végzik. Ebben az esetben sokkal speciálisabb ismeretekre is szükség lehet, ami csak folyamatos továbbképzéssel oldható meg.

A tevékenységek részletes leírása

Gondozói, ápolási tevékenységek:

 • A gondozottak folyamatos ellenőrzése.
 • A gondozott mindenkori testi és lelki állapotásnak figyelemmel kísérése.
 • A napi élet menetében való segítségnyújtás (mosdás, öltözködés,).
 • Segítségnyújtás az étkezésnél, az ételek kiosztásánál (evés, etetés).
 • Fürdők készítése (teljes-, ülő-, lábfürdő, stb.).
 • Különleges megelőző intézkedések keresztülvitele (betegségek elkerülése).
 • A gondozott egészségének fokozott megfigyelése, figyelemmel kísérése (pulzus, láz, vérnyomás, súly, légzés ellenőrzése).
 • Az életveszélyes állapotok felismerése, megelőzése, enyhébb esetekben orvosi beavatkozás.
 • Súlyosabb esetekben azonnali orvosi segítség hívása.
 • Gyógyszerek összeállítása, kiosztása és beadása.
 • Kenőcsök felvitele, bedörzsölések elvégzése, kötések felhelyezése.
 • Különböző időskori megbetegedéseknél és zavaroknál ápolási tevékenység ellátása (pl. inkontinenciánál, sebinfekciónál, debitusz bénulásoknál, öregkori parkinsonoknál).
 • Speciális gondozás (mozgássérült emberek, idősek egyéni gondozása).
 • Sürgős intézkedések elvégzése; úgymint gondozási intézkedések különleges helyzetekben (pl. baleseteknél elsősegély).

Szociális gondoskodási tevékenységek:

 • Segítő beszélgetések a gondozottak egyéni problémájáról.
 • Szociális vissza- és beilleszkedés elősegítése.
 • Kapcsolatfelvételi lehetőségek megteremtése, fenntartása.
 • Szabadidős programokban való aktív részvétel (ének, rajz, kézimunka).
 • Ünnepségek megszervezése, megtervezése, megrendezése.
 • A gondozottak motívációjának erősítése a saját környezet ellátása érdekében.
 • Segítségnyújtás a napi menetrend megtervezésében.
 • Aktív foglalkozások, mozgásgyakorlatok szervezése, levezetése.
 • Tanácsadás és segítségnyújtás a hozzátartozók illetve a gondozottak részére.
 • Orvos, és egyéb dolgozókkal (pedagógus, gyógytornász, pszichológus) való kapcsolattartás.

Munkaeszközök, szerszámok, alapanyagok

Eszközök:

 • játékok, könyvek,
 • lázmérő, mérleg, vérnyomásmérő műszer,
 • tisztító- és testápolószerek,
 • tolószék, ágymelegítő palack, habanyagú párna,
 • bedörzsölőszer, kenőcsök, tinktúrák, gyógyszerek,
 • kádak, injekciók, beöntőeszközök,
 • kezelési terv, kartotékok, szolgálati terv.

A háztartási feladatkör munkaeszközei, különösen:

 • tisztítószerek, tisztítóeszközök (pl. porszívó), tisztító anyagok, kendők,
 • szobahőmérő,
 • ágynemű, mosógép, vasalódeszka, vasaló,
 • főzőeszközök, edények és evőeszközök, szemétkocsi,
 • a gondozandó szállításához szükséges eszközök (pl. tolószék, tolóágy).

Az alapápolás munkaeszközei, különösen:

 • testápolószerek (pl. test-, haj- és szájápolószerek, szivacs, kefe, olló, törölköző, hajszárító, borotva),
 • ruházat,
 • ürülékedények (pl. ágytálak, vizeletüvegek, szobaárnyékszékek, köpőcsészék),
 • fekvősegédeszközök,
 • kötszerek, dörzsszerek (pl. sósborszesz, kenőcsök, tinktúrák),
 • kádak, fürdőtartozékok,
 • Hayer-liftek.

A gondozandó megfigyelésének munkaeszközei, különösen:

 • mérőeszközök és szerkezetek (pl. mérlegek, lázmérők, vérnyomásmérők),
 • megfigyelési füzet, diagrammák, diéta-tervek.

Orvosi utasítások betartásának munkaeszközei, különösen:

 • inhalálókészükékek,
 • besugárzókészülékek (pl. vörösfény-sugárzó),
 • gyógyszerek,
 • hintőpor, kötözőanyag (pl. ragtapasz, mull),
 • injekciók,
 • beöntőeszközök,
 • kezelési terv,
 • meleg és hidegterápiás eszközök (pl. ágymelegítő palackok, melegítőpárnák, jégtömlők),
 • pólyák, tapaszok, borogatások stb.

A szociális ellátás és szervezői feladatok munkaeszközei különösen:

 • szolgálati terv,
 • kartotékok, adott esetben berendezések,
 • írógép, diktafon, egyéb irodai és íróanyagok,
 • szakirodalom,
 • aktuális rendezvényanyag (pl. rendezvényutasítások), játékok, munkaanyagok (pl. agyag, bőr, szövet), labdák, kötelek, kendők, zeneszerszámok.

Munkahely, munkakörnyezet

A szociális ápoló és gondozó nagyon közeli testi, lelki kapcsolatba kerül más emberekkel. A betegekkel, gyermekekkel, idősekkel vagy fogyatékosokkal való foglalkozás időnként lelki feszültséget, stresszt okozhat. Ezzel szemben a tanítás, nevelés és másokon való segítés sok örömet és elégedettséget jelenthet ebben a munkakörben dolgozónak.

Ezen a pályán dolgozók általában lelkileg erősebbé válnak, ez a pálya egyik legfontosabb követelménye.

A munka a fizikai állóképességet is próbára teszi, hiszen szinte egész nap talpon kell lenni, állni, járkálni, tolni, emelni, guggolni, hajolni, cipelni.

Általában a szociális ápoló és gondozó több műszakban (legalább kettőben) dolgozik és munkáját zárt helyen (szobában) végzi. Ezért hétvégenként és éjjelenként is szolgálatban kell lennie.

A szociális ápoló és gondozó dolgozhat:

 • kórházban,
 • szanatóriumban,
 • családsegítő intézetben,
 • fogyatékosok intézetében,
 • csecsemő és gyermekotthonban,
 • öregek otthonában,
 • magánházaknál, magánháztartásokban,
 • karitatív egyesületeknél,
 • szociális állomásoknál,
 • iskolákban.

Kapcsolatok

Belső:

 • gondozottak (gyermekek, felnőttek, sérült ill. fogyatékos emberek),
 • nővérek, ápolónők,
 • orvosok,
 • szociális gondozók,
 • kisegítő személyzet (szakács, stb.).

Külső:

 • kórházi ápolónők,
 • kórházi orvosok,
 • gyógytornászok,
 • szociális munkások,
 • családsegítő (családterapeuta),
 • gondozottak hozzátartozói,
 • egyházi személyek,
 • hatóságok (anyakönyvi hivatal, stb.).

Követelmények

Fizikai igénybevétel

A szociális ápoló és gondozó könnyű, középnehéz és sokszor nehéz fizikai munkát végez. A helységekben való hosszantartó állás, járás és ülés igen megterhelő a szervezet számára. A fárasztó kényszertartások, emelések ebben a munkakörben elkerülhetelenek.

A gyerekekkel éppúgy, mint az idős vagy sérült emberekkel való foglalkozás nem könnyű feladat. Türelemre és nagy együttérzésre van szüksége annak, aki ezt a munkát hosszú távon szeretné csinálni.

A szociális ápoló és gondozó fizikai igénybevételét nem csak a folyamatos emelés, állás vagy ülés nehezíti, hanem a higiéniai és tisztítási feladatok is. Rendszeresen kell ágyneműt cserélnie, ágyaznia és az öregeket vagy a gyerekeket fürdetnie.

A betegek mosdatása, etetése közben gyakran kell megemelni a gondozottakat, ezért erős karra és kézre van szükség.

Környezeti ártalmak, hátrányok:

 • Sokszor kell fertőtlenítő szerekkel dolgozni, amik allergizáló hatásúak lehetnek.
 • A gyerekek között állandóan fennáll a veszély a fertőzésveszélyre (himlő, influenza).
 • Rendszertelen munkaidő hosszútávon nagyon fárasztó lehet, ami a környezetre is kihat. (kiégésveszély, családi konfliktus).
 • Csoportos vagy egyéni munka váltakozása. Kifejezetten gyermekek mellett nagyon nehéz egyszerre egy gyerekkel, de mégis a csoporttal is foglalkozni.
 • Agresszív emberekkel való érintkezés lehetősége.
 • Kellemetlen szag.
 • Nedves és koszos munka.
 • Érintkezés váladékokkal, szagokkal.
 • Felelősség (kiemelkedően a halmozottan sérült emberek mellett).

Egyéb tulajdonságok

Fizikai alkalmassági feltételek:

 • átlagos testi erő, testi ügyesség,
 • a hátgerinc, a karok, lábak és kezek jó működőképessége,
 • jó ujj- és kézügyesség, kétkezi munka,
 • zavartalan egyensúlyérzék,
 • normális illetve kielégítő, korrigálható látásképesség,
 • közelre és távolra megfelelő színlátás,
 • normális hallási képesség,
 • normális tapintó és szaglóérzék,
 • egészséges, ellenálló bőr,
 • ambulanciás idősgondozásban gépkocsivezetői alkalmasság.

Pszichikai alkalmassági feltételek

Szükséges:

 • felelősségtudat,
 • bevetésre kész állapot, taktikai érzék,
 • ügyesség az emberekkel való bánásban (kapcsolatok teremtése és megtartása, különösen a nehéz körülmények között pl. szenilitásnál vagy kényszerű otthonba vonulásnál),
 • képesség a motiválásra (pl. a foglalkoztatási terápia programjaiban való részvétel),
 • kommunikációs képesség és készség, átállási képesség (éritntkezés igen különböző szellemi és fizikai állapotban lévő emberekkel),
 • pszichikai stabilitás, kiegyensúlyozottság, önuralom, türelem, tolerancia,
 • önálló munkára való képesség, egyéni kezdeményezések, tisztaság, rend iránti érzék,
 • neurovegetatív megterhelhetőség (műszak és éjjeli munka).

Előnyös:

 • bizalomgerjesztő, biztos fellépés, ápolt külső.

Kizáró:

 • a testszagok, váladékok, vér iránti leküzdhetetlen undor,
 • erős beszédzavarok,
 • pszichikai betegségek utáni állapot, súlyos személyiségzavarok,
 • alkohol és drogfüggőség / veszélyeztetettség.

Képességek:

 • átlagos, általános felfogóképesség és tanulási képesség,
 • átlagos érzékeléspontosság és gyorsaság (a gondozandó személyek fizikai és lelki állapotának megfigyelése),
 • átlagos nyelvi kifejezőképesség (pl. jelentések megfogalmazása),
 • átlagos gyakorlati alkalmasság és kézügyesség (gondozási tevékenység, háztartás),
 • a tervezés és szervezés képessége.

Érdeklődés terület

Előnyös:

 • hajlam az emberekkel való segítő, támogató és vezető érintkezéshez,
 • az orvosi és pszichológiai dolgok iránti érdeklődés,
 • öröm a háztartási tevékenységekben,
 • kreativitás.

Inkább hátrányos:

 • gyakorlati tevékenységek iránti ellenszenv (pl. háztartási tevékenységek),
 • fizikailag megterhelő tevékenységek iránti ellenszenv,
 • írásbeli munkák iránti ellenszenv (pl. levelezés a hivatalokkal),

Kizáró:

 • más emberekkel történő testi kapcsolat iránti ellenszenv,
 • pszichikailag megváltozott (megzavarodott) emberekkel való érintkezés iránti ellenszenv.
 •  

Érdeklődés

Senki nem tud elégedett lenni a munkájával, ha az nem találkozik valamilyen mértékben az érdeklődési körével.

A szociális ápoló és gondozónak feladatai betöltésére az emberek szociális ellátásában mindenek előtt kapcsolatteremtő képességre van szüksége, de a jó beszédkészség is fontos. Feladataik közé tartozik az egészségügyi gondozás is, melynél a fizikai megterhelhetőség alapkövetelmény.

Szakképzés

A szakképzés legfontosabb adatai

Az egészségügyi szakközépiskolákban folyó 4 éves képzés alatt orientáló szakmai képzés folyik.

A tanulók betekintést kaphatnak az ápolástan, elsősegély-nyújtás, csecsemő- és kisgyermekgondozás, illetve ügyviteli területre. Megismerkedhetnek a fecskendők, vérnyomásmérők, sebkezelés feladataival.

A szociális gondozó és ápoló képzés iskolarendszerű és iskolarendszeren kivüli oktatás keretében minden olyan képzőhelyen szervezhető, ahol megvannak az előírt feltételek.

A képzés célja

A szociális gondozás, ezen belül is elsősorban az időskorúak és fogyatékosak gondozása, területén elhelyezkedő szakemberek felkészítése, akik team csoport tagjaként felsőfokú egészségügyi vagy szociális szakember irányításával képesek a gondozási és alapápolási feladatokat ellátni.

A hallagtók felvételének feltételei:

 • befejezett 8. általános iskolai végzettség,
 • betöltött 16. életév.

A képzés másfél illetve 2 éves alapképzésben és munka melletti (1700 órás) tanfolyamon végezhető el, amely

 • érettségivel rendelkezőknek a fenti képzést követően nappali szakon,
 • általános iskolai végzettségűeknek levelező tagozaton folyik.

A képzés során a következő tantárgyakat tanulják:

 • szociális tantárgyak,
 • egészségügyi tantárgyak, valamint
 • kórházi gyakorlaton kell résztvenniük.

A szociális tantárgyak:

 • segítő kapcsolat (pl. pszichológiai alapismeret, kommunikáció, mentálhigénié, team munka, szupervízió alapjai),
 • szociálpolitikai alapismeret,
 • államigazgatási, jogi alapismeretek (pl. TB. Törvény, munkanélküliek ellátása),
 • szociális munka elmélete (pl. egyéni esetkezelés, csoportos, közösségi szoc.munka),
 • gondozási ismeretek (pl. gondozástan, foglalkozástan, háztartásgazdaságtan és munkavédelem).

Egészségügyi tantárgyak:

 • egészségügyi alapozó ismeretek (pl. anatómia, kórtan, gyógyszertan),
 • klinikai ismeretek (pl. belgyógyászat, sebészet, ideg- és elmegyógyászat, csecsemő és gyermekgyógyászat),
 • kisklinikumok (pl. urológia, bőrgyógyászat, szemészet, nőgyógyászat, orr-fül-gégészet, fog- és szájbetegségek, reumatológia),
 • speciális ismeretek (pl. fogyatékosságtan, szenvedélybetegségek, dietikai alapismeretek, közegészségügyi alapismeretek,
 • ápolástan,
 • elsősegélynyújtás,
 • rehabilitáció.

A megszerzett középfokú képzettséggel (szociális ápoló és gondozó) elhelyezkedhetnek kórházakban és rendelő intézetekben, az idősgondozás területén, továbbá elmehetnek pszichiátriai-gondozónak, fogyatékosokat gondozónak, csecsemő és gyermekgondozónak.

A pszichiátriai gondozónak további szakvizsgát kell letennie.

A képzés levelező tagozaton való elvégzéséhez a munkaügyi központok támogatást adhatnak. Abban az esetben, ha a munkáltató kéri a támogatást a saját dolgozójára (szakképzetlen), a képzés összköltségének 50%-át támogatják.

A képzésbe felvehető létszám az igényektől függő.

Forrás: a Nemzeti Szakképzési Intézet által jóváhagyott szakképzési tanterv 1998-1999., Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskola, Eger- szociális intézmények munkaköri leírásai, pályaprofilok, stb.

Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások

Elhelyezkedési kilátások

 • Milyen biztonságot nyújt ez a foglalkozás?
 • Mekkora a munkanélkülivé válás kockázata?
 • Milyenek a jövedelmi viszonyok?

Ilyen és hasonló kérdéseket minden pályaválasztás elõtt álló fiatal feltesz magának. Arra azonban, hogy egy foglalkozás jó elhelyezkedési kilátásokat kínál-e vagy sem, nem lehet egyszerûen igennel vagy nemmel válaszolni. Senki sem képes egy foglalkozásra vonatkozóan évekre vagy netán évtizedekre elõre megmondani, hogy milyen lesz az elhelyezkedési, illetve a foglalkoztatottsági helyzet.

Jelentõsen befolyásolják ezt az egyéni adottságok, személyes képességek, ambíciók. Mindez tehát azt jelenti, hogy mindegyik pályaválasztási döntés jelentõs kockázatot rejt magában.

Olyan garancia, amely biztosítja azt, hogy valaki egyáltalán ne legyen munkanélküli - nincsen.

A következõkben mégis megpróbálunk olyan adatokkal szolgálni, amelyek ebben a foglalkozásban 1-2 évre visszamenõleg tájékoztatást adnak a kereseti, foglalkoztatottsági és munkanélküliségi helyzetrõl. Talán ez a jövõbeni kilátások szempontjából is perspektíva lehet annak, aki ezt a pályát szeretné választani.

Jelenleg az új törvény értelmében munka mellett nagy igény van a dolgozók átképzésére. A folyamatos igényfelmérést követően várhatóan megyénként 20 és 50 fő közötti a képzésbe bevonható létszám.

Firss hírek
Tapasztalatátadás
Új menüpont - a projekt tapasztalatai
tovább
© 2005 Zala Megyei Munkaügyi Központ | Zalai Falvakért Egyesület | Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Easyweb